Monark Cargo och Premo – Ett Samarbete för en Hållbar Framtid

Monark Cargo är stolta över att vara en aktör i Premos nyligen avslutade resa mot fullständigt utsläppsfria transporter. Efter flera års intensivt arbete och engagemang har Premo, med Monark Cargos stöd, uppnått målet att göra alla transporter för sina nästan 1 000 tidningsbud helt emissionsfria.

En Grön Vision Realiserad

Premo, som ägs av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, har sedan 1971 varit ansvariga för distributionen av morgontidningar i Storstockholm. Premos vision om att nå över två miljoner invånare med hemleveranser sju dagar i veckan blev nyligen förverkligad genom att göra samtliga transporter utsläppsfria. Premos VD, Jan Persson, uttryckte stolthet över denna omställning och underströk vikten av att fira denna milstolpe.

”Jag är stolt över att vi har lyckats med den här stora omställningen. Det här är en dag att fira,” säger Jan Persson.

Monark Cargos Bidrag

Vi på Monark Cargo har varit en partner i Premos resa mot hållbarhet. Vår Centro 3-cykel har varit en integrerad del av Premos nu helt elektriska och muskeldrivna transportflotta. Med 243 Paxsters, 217 elcyklar, 53 elbilar och drygt 100-talet tidningskärror når Premos tidningsbud nu alla stockholmares postlådor med minimal miljöpåverkan.

Urban Larsson, Fleet Manager på Premo, poängterade vikten av samarbetet med leverantörer, och Monark Cargo har varit en nyckelfaktor för att nå detta ambitiösa mål.

”Tillsammans med leverantörerna har vi hittat rätt med fordon och etablerat ett mycket gott samarbete. De har absolut varit en viktig del för att klara det här,” säger Urban Larsson.

Framtiden

På Monark Cargo fortsätter vi att vara dedikerade till att erbjuda hållbara och miljövänliga lösningar för transportbehov. Vårt partnerskap med Premo är en inspirerande framgångssaga och en påminnelse om att varje företag kan spela en roll i att främja en grönare framtid.

Vi är stolta över att ha varit en del av Premos resa mot utsläppsfria transporter. Vårt engagemang för hållbarhet fortsätter att växa, och vi ser fram emot att vara en pådrivande kraft för förändring inom transportsektorn. Tillsammans med Premo och andra likasinnade partners strävar vi mot en framtid där varje leverans är en hållbar leverans.