fbpx

L A S T - M I L E - D E L I V E R Y

Leveranskedjans starkaste länk

The Last Mile benämns återkommande som den mest kostsamma och ineffektiva delen av hela leveranskedjan. Det senaste decenniet har handeln via digitala tjänster ökat markant, och för generationen födda på 2000-talet har det blivit den primära köpkanalen. Behovet av att besöka en butik för att göra sitt inköp upplevs som krångligt och tidskrävande. Under 2019 gjordes 10% av den svenska handeln över nätet. En siffra som väntas öka avsevärt den närmaste tiden. Var 3:e hushåll handlar idag sina matvaror online.

LAST MILE DELIVERY

En av de största utmaningarna världen står inför är att ta fram hållbara transporter som gör minimal miljöpåverkan, samtidigt som slutkunden erhåller en hög servicenivå. Idag sker distributionen av leveranser med lastbilar, mindre budbilar, eldrivna småbilar och cyklar till butiker och konsumenter i stadskärnan.

Med ett ökat flöde av människor och fordon, blir det också allt svårare för företag att sköta distributionen med lastbil och större budbilar. Allt fler städer har för avsikt att göra delar av stadskärnan fri från bilar, antingen helt eller under vissa perioder. Som samarbetspartner till Postnord i över 20 år har vi tillsammans utvecklat cyklarna för deras verksamhet.

Genom utvecklingen av CENTRO visar vi vår pålitliga kunskap kring cykeln som arbetsredskap, men även som kollega i det dagliga arbetet och dessutom på ett miljövänligt sätt.

Monark Cargos CENTRO-3 är Monark Cargos custom tillverkade e-lastcykel med kundanpassade skåp eller flak, som tar upp till 1,4 m³. Modellen är ett bra miljövänligt alternativ för smidig distribution av gods i innerstan, som även ger minimal miljöpåverkan. Centro 3 anpassas lätt efter kundens behov av skåp eller flak. Vi ser att distribution i innerstan via just cykel kommer att öka väsentligt. Bland de många fördelarna med just cykeln som redskap finns en låg kostnad, inga fossila bränslen och en smidig framkomst i trafiken.

P R O D U K T E R - C E N T R O