PRODUKTKATEGORIER

Indoor Cargo

Indoor Cargo är våra sparkcykelmodeller, utformade för att förenkla transporter på arbetsplatser. Det är ett säkert transportalternativ där samtliga modeller utrustats med såväl broms som ringklocka. Dessa typer av indoor-cykel använts flitigt på exempelvis större sjukhus, men även på flygplatser och byggarbetsplatser. Sparkcyklarna är endast för inomhusbruk.