Hållbarhet

Tillverkat i Dalarna, Sverige

Vi kan verkligen säga att vi har en helsvensk produkt när vi säger att våra cyklar är 100% tillverkade i Sverige. Ramen produceras 300 meter från vår fabrik, som sedan behandlas och monteras hos oss i vår egen fabrik i Vansbro.

I tider när många företag plockar hem sin produktion och tillverkning till Sverige kan vi stoltsera med att våra produkter alltid tillverkats i Sverige och det har legat oss varmt om hjärtat att se till att våra produkter gör minimal miljöpåverkan, inte bara vid användandet utan även vid tillverkning. Vi kortar ner flertalet långa leveranser då vi ser till att så mycket som möjligt görs här i Vansbro.

 

Monark Cargo och framtiden

Den tydliga riktningsförändringen som Last mile utmaningen skapade under början av 2020-talet har utvecklat Monark Cargo till den ledande E-Cargo leverantören på den nordiska marknaden. Med en hållbar produktion genom egen fabrik och Svensktillverkade produkter har företagets ambitioner om att aktivt bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle verkligen lyckats.

Vi kommer fortsätta bidra till ett mer aktivt samhälle och vi ser samtidigt till att vår fabrik uppdateras för att bli energisnålare, där tänker vi på alla led och har nyligen uppdaterat fabriken med nya energisnåla LED-armaturer.

C3_web

Last mile delivery

Idag pågår ett stort arbete på flera håll för att utveckla fossilfria fordon för olika behov. Samlingsnamnet för syftet med arbetet har kommit att bli ”Last mile” den sista sträckan av en leverans.

The Last Mile benämns återkommande som den mest kostsamma och ineffektiva delen av hela leveranskedjan. Det senaste decenniet har handeln via digitala tjänster ökat markant, och för generationen födda på 2000-talet har det blivit den primära köpkanalen. Behovet av att besöka en butik för att göra sitt inköp upplevs som krångligt och tidskrävande. Under 2019 gjordes 10% av den svenska handeln över nätet. En siffra som väntas öka avsevärt den närmaste tiden. Var 3:e hushåll handlar idag sina matvaror online.

En av de största utmaningarna världen står inför är att ta fram hållbara transporter som gör minimal miljöpåverkan, samtidigt som slutkunden erhåller en hög servicenivå. Idag sker distributionen av leveranser med lastbilar, mindre budbilar, eldrivna småbilar och cyklar till butiker och konsumenter i stadskärnan.

Med ett ökat flöde av människor och fordon, blir det också allt svårare för företag att sköta distributionen med lastbil och större budbilar. Allt fler städer har för avsikt att göra delar av stadskärnan fri från bilar, antingen helt eller under vissa perioder. Som samarbetspartner till Postnord i över 20 år har vi tillsammans utvecklat cyklarna för deras verksamhet.

Genom utvecklingen av CENTRO visar vi vår pålitliga kunskap kring cykeln som arbetsredskap, men även som kollega i det dagliga arbetet och dessutom på ett miljövänligt sätt.

Monark Cargos CENTRO-3 är Monark Cargos custom tillverkade e-lastcykel med kundanpassade skåp eller flak, som tar upp till 1,4 m³. Modellen är ett bra miljövänligt alternativ för smidig distribution av gods i innerstan, som även ger minimal miljöpåverkan. Centro 3 anpassas lätt efter kundens behov av skåp eller flak. Vi ser att distribution i innerstan via just cykel kommer att öka väsentligt. Bland de många fördelarna med just cykeln som redskap finns en låg kostnad, inga fossila bränslen och en smidig framkomst i trafiken.

KVALITÉ

MAKE OUR CUSTOMER SHINE

Kvalite för oss är allt från våra produkter, till vårt kundbemötande - vi jobbar för att hålla hög kvalité genom hela kedjan. Produkterna ska genom en produktutvecklingsprocess för att säkerställa en säker produkt, det betyder inte att produkten slutar utvecklas när den är färdig utan vi förbättrar hela tiden våra produkter, under resans gång.