fbpx

P R O D U K T E R - E - C A R G O

monark centro logo

C A R G O

Att vara sist är att vara först

Idag pågår ett stort arbete på flera håll för att utveckla fossilfria fordon för olika behov. Samlingsnamnet för syftet med arbetet har kommit att bli ”Last mile” den sista sträckan av en leverans. Läs mer om Last mile och Monarks arbete här >>

C A R G O - N Y H E T S B R E V

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan förbättras med hjälp av transportcykel?

Anmäl dig till Monark Cargos nyhetsbrevMonark Cargo

Monark Cargo